Kamerbrief Cybersecuritybeeld Nederland 2014

Hierbij bied ik uw Kamer, vanuit mijn coördinerende verantwoordelijkheid voor cybersecurity, de vierde editie van het Cyber Security Beeld Nederland (CSBN-4) aan. Het CSBN wordt jaarlijks, onder de verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), opgesteld door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De rapportage komt tot stand in samenwerking met publieke en private partners.