Zorg om terrorisme groter dan zorgen om coronavirus

Waar in de zomer van 2020 nog het coronavirus de eerste plek had ingenomen als het ging om de grootste zorg in Nederland, zien we nu dat ook de zorg om terrorisme weer opspeelt. Van 19% in de zomer van 2020 naar 29% ten tijde van het onderzoek. Hiernaast laait ook de zorg om extremisme weer iets op. Naast de zorgen om terrorisme en extremisme, stijgt ook de zorg om infectieziekten nog steeds.

Vergroot afbeelding Risico- en Crisisbarometer - winter 2020 (feb. 2021)
Beeld: Rijksoverheid

Veiligheidsbeleving van Nederlanders onderzocht

In de wintermeting 2021 van de Risico- en Crisisbarometer (RCB), het publieksonderzoek van de NCTV, is onderzoek gedaan naar de beleving van Nederlanders van de nationale veiligheid en het vertrouwen dat Nederlanders hebben in het optreden van de overheid bij rampen en crisis. Het onderzoek is uitgevoerd in december 2020.

Meer daadkracht bij spanningen tussen bevolkingsgroepen

Een groeiende groep vindt dat de overheid te weinig doet aan het voorkomen van terrorisme (30%, was 25% in de vorige meting) en infectieziekten (34%, was 24% in de vorige meting). Verder ervaren veel Nederlanders dat de overheid te weinig doet om spanningen tussen bevolkingsgroepen (47%), extremisme (42%) en ondermijnende criminaliteit (41%) te voorkomen. Deze laatste drie percentages zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige meting.

Nederlanders voelen verplichting anderen te helpen

Het aantal Nederlanders dat zich verplicht voelt om anderen te helpen tijdens een ramp of crisis is gestegen ten opzichte van de zomer (66% vs. 59%). Een groeiend aantal mensen zou ook graag meer informatie willen over hoe zij anderen fysiek kunnen helpen in zulke situaties (49% vs. 44%).

Over de Risico- en Crisisbarometer

De RCB wordt twee keer per jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de NCTV. Het onderzoek  is een online kwantitatief onderzoek onder 800 Nederlanders van 15 jaar en ouder met spreiding in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, stedelijkheidsniveau en waardeoriëntatie. In de loop van 2021 wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd.