Rapport aanslag Utrecht deel A

Op 18 maart 2019 werd Nederland opgeschrikt door de aanslag in Utrecht. Alle reden tot evalueren van deze gebeurtenis, die veel impact heeft gehad. In deze zogenoemde evaluatie (A) hebben betrokken organisaties in kaart gebracht hoe de strafrechtelijke aanpak is geweest en welke beslissingen er al dan niet zijn genomen voorafgaand aan het incident. Degenen die betrokken zijn bij het opstellen van dit rapport hebben hun werkzaamheden uitgevoerd in het besef, dat de bevindingen voor de nabestaanden van de slachtoff ers van bijzondere betekenis zijn. Zij spreken hun medeleven met hen uit.