Het gesprek over nationale veiligheid zomer 2020

De RCB wordt twee keer per jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de NCTV. Het onderzoek bestaat uit een online kwantitatief gedeelte onder 800 Nederlanders van 15 jaar en ouder en uit een kwalitatief gesprek over de nationale veiligheid onder 167 respondenten met spreiding in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, stedelijkheidsniveau en waardeoriёntatie. In de winter van 2020 wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd.