Circulaire bijzondere verkeerstechnische begeleiding

Deze circulaire bespreekt de regels met betrekking tot veilige uitvoering van verkeerstechnische begeleidingen. Aan de orde komen begrippen, de mogelijke aanvragers, de categorieën die in aanmerking komen, de criteria voor toewijzing en de wijze van afhandelen van een aanvraag door het Nationaal CrisisCentrum (NCC).