Rollenhuis Crisisbeheersing Rijksoverheid

Hoewel crisisteams naar hun aard van elkaar kunnen verschillen (afhankelijk van organisatie, niveau en opdracht), hebben zij met elkaar gemeen dat, om goed te kunnen functioneren, steeds ongeveer dezelfde rollen moeten zijn ingevuld. In dit document worden (de meeste van) deze rollen uitgewerkt.