Aanbiedingsbrief crisisbeheersing en brandweerzorg

Hierbij ontvangt uw Kamer een drietal stukken ten aanzien van het onderwerp crisisbeheersing en brandweerzorg: de contourennota crisisbeheersing en brandweerzorg (bijlage A) en het Nationaal handboek crisisbeheersing (bijlage B) inclusief het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2022. In deze brief treft u een korte toelichting op deze stukken. Tot slot wijs ik u graag – gezien de raakvlakken – op mijn brief van heden over het kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht.