Evaluatie Forsa en Familiesteunpunt

Dit rapport gaat in op de evaluatie van Forsa en Familiesteunpunt, beide opgericht in 2015 in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. In de evaluatie wordt aandacht besteed aan het functioneren ervan en wat er nodig is om de dienstverlening duurzaam en structureel te borgen.