Beleving en behoefte handelingsperspectieven bij een terroristische aanslag

In opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de informatiebehoefte van burgers ten aanzien van het eigen handelingsperspectief bij terroristische aanslagen in Nederland.