Brief TK Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme

De samenleving wordt geconfronteerd met dreigingen en incidenten waarbij extreem geweld, al dan niet met een terroristisch motief, wordt gebruikt. Een
maximale voorbereiding op extreem en terroristisch geweld blijft daarom van groot belang.1 Het is daarbij essenstieel dat overheidsorganisaties, het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties efficiënt en gecoördineerd samenwerken. Namens het kabinet bied ik u, vanuit mijn coördinerende
verantwoordelijkheid voor terrorismebestrijding en crisisbeheersing, het Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme aan.