Kamerbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 48

Bijgaand bied ik u het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 48 aan, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).