Kamerbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 47

Bijgaand bied ik u het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 47 aan, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).