Kamerbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 45

Deze brief kijkt terug op de voortgang van contraterrorismebeleid in de afgelopen paar maanden en reflecteert, op basis van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 45, op ontwikkelingen in beleid. In de bijlage informeren wij u over de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen (bijlage 1). Het DTN 45 wordt gelijktijdig aan uw Kamer aangeboden.