Handreiking Veilige Moskee

Een moskee is een gebedshuis, dat het voor moslims in Nederland mogelijk maakt om het islamitische geloof te belijden. De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is een fundamenteel recht, dat is vastgelegd in artikel 6 van de Nederlandse Grondwet. Iedereen mag zijn eigen godsdienst of levensovertuiging kiezen en vrij belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Voor het uitoefenen van dit grondrecht is het essentieel dat een moskee, net als alle andere gebedshuizen, een veilige omgeving voor haar bezoekers is. Een moskee heeft daarnaast een bredere functie dan een gebedshuis. Het is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar maatschappelijke activiteiten plaatsvinden voor moslims en niet-moslims. Zo worden moskeeën onder meer gebruikt voor taallessen, kunst, cultuur -en sportactiviteiten, braderieën, debatavonden, vergaderingen en buurtfeesten.