Organisatie

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft.

De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen. De NCTV werkt hiervoor samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein.

De NCTV draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door op vraagstukken van nationale veiligheid partijen te verbinden, aan te moedigen en te stimuleren de juiste maatregelen te nemen. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Hoofdopdrachten

 • Nederland digitaal veilig maken
 • Aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden
 • Nederland weerbaar maken tegen dreigingen door statelijke actoren

Taken

 • Het identificeren en duiden van dreigingen en risico’s
 • Het bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen
 • Het (doen) verhogen van cybersecurity
 • Het (doen) verhogen van de weerbaarheid van vitale sectoren, burgers, bedrijven, structuren en netwerken
 • Het realiseren van optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie

Met het bundelen van deze taken in één organisatie wordt de slagvaardigheid van de overheid vergroot.

Organisatie-indeling

Het Managementteam van de organisatie NCTV bestaat uit vijf personen:

Pieter-Jaap Aalbersberg - Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid De Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Hester Somsen - plv. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en Directeur Cybersecurity en Statelijke dreigingen Portefeuilles Cybersecurity en Weerbaarheid tegen Statelijke Dreigingen
David Berg - Directeur Strategie, Analyse en Bedrijfsvoering Portefeuilles Strategie, Analyse en Bedrijfsvoering
Wieke Vink - Directeur Contraterrorisme en Beveiliging Burgerluchtvaart  Portefeuilles Contraterrorisme, - extremisme en Beveiliging Burgerluchtvaart en Detectie Reisbewegingen
Marco Zannoni - Directeur Nationale Crisisbeheersing en Bewaken en Beveiligen Portefeuilles Nationaal Crisiscentrum, Communicatie en Bewaken & Beveiligen

De organisatie bestaat uit de volgende tien afdelingen (vijf kernen en vijf programma’s): 

 • Kern Analyse    
 • Kern Strategie    
 • Kern Bedrijfsvoering    
 • Kern Communicatie    
 • Nationaal Crisiscentrum
 • Programma’s Terrorismebestrijding (aanpak contraterrorisme en versterken contraterrorisme-keten nationaal en internationaal)
 • Programma Weerbaarheid Statelijke Dreigingen
 • Programma Nederland Digitaal Veilig
 • Programma Bewaken & Beveiligen
 • Programma Beveiliging Burgerluchtvaart en Detectie Reisbewegingen

Integrale aanpak nationale veiligheid

Nederland is door zijn open samenleving in combinatie met verslechterde geopolitieke verhoudingen kwetsbaar. Dit manifesteert zich vooral in bedreigingen voor digitale veiligheid en economische veiligheid. Ook binnen onze samenleving worden dreigende tendensen zichtbaar. Ter bescherming van onze vrijheden, welvaart, openheid en internationale positie is een integrale aanpak van veiligheid essentieel, als bouwsteen van beleid.

Download hier de visual 'Integrale aanpak nationale veiligheid'.

Vergroot afbeelding Integrale aanpak nationale veiligheid
Integrale aanpak nationale veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

De NCTV en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid.

De organisatie van de NCTV is organisatorisch en beheersmatig op vergelijkbare wijze als een directoraat-generaal ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vacatures en stages bij de NCTV

Vacatures en stages bij de NCTV vindt u op de wervingssites van de Rijksoverheid.

Open sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

Werken voor Nederland (werken voor de Rijksoverheid)

Werken voor Nederland (stages)

Werken bij de Overheid

Werken bij de Overheid (stages)

Veiligheidsonderzoek

Functies bij de NCTV zijn aangewezen als vertrouwensfunctie. Dat betekent dat u een veiligheidsonderzoek moet ondergaan, voordat u in dienst kunt treden. Het veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).