Organisatie

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft.

De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen. De NCTV werkt hiervoor samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein.

De NCTV draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door op vraagstukken van nationale veiligheid partijen te verbinden, aan te moedigen en te stimuleren de juiste maatregelen te nemen. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Hoofdopdrachten

  • Nederland digitaal veilig maken
  • Aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden
  • Nederland weerbaar maken tegen dreigingen door statelijke actoren

Taken

  • Het identificeren en duiden van dreigingen en risico’s
  • Het bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen
  • Het (doen) verhogen van cybersecurity
  • Het (doen) verhogen van de weerbaarheid van vitale sectoren, burgers, bedrijven, structuren en netwerken
  • Het realiseren van optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie

Met het bundelen van deze taken in één organisatie wordt de slagvaardigheid van de overheid vergroot.

Integrale aanpak nationale veiligheid

Nederland is door zijn open samenleving in combinatie met verslechterde geopolitieke verhoudingen kwetsbaar. Dit manifesteert zich vooral in bedreigingen voor digitale veiligheid en economische veiligheid. Ook binnen onze samenleving worden dreigende tendensen zichtbaar. Ter bescherming van onze vrijheden, welvaart, openheid en internationale positie is een integrale aanpak van veiligheid essentieel, als bouwsteen van beleid.

Download hier de visual 'Integrale aanpak nationale veiligheid'.

Vergroot afbeelding Integrale aanpak nationale veiligheid
Integrale aanpak nationale veiligheid