Centraal Contactpunt

De minister van Justitie en Veiligheid zal belast zijn met de taken van het Centraal Contactpunt voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in Nederland.

Het centraal contactpunt vervult een verbindingsfunctie om te zorgen voor samenwerking binnen Nederland en grensoverschrijdende samenwerking in de Europese Unie.