Wie doet wat?

De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) geeft de volgende actoren specifieke taken en bevoegdheden:

  • Computer Security Incident Response Teams (CSIRT’s)
  • Bevoegde autoriteiten (toezicht)
  • Centraal Contactpunt