Kamerbrief Versterkte aanpak vitale infrastructuur

De veiligheid van Nederland en het ongestoord functioneren van de economie is voor een groot deel afhankelijk van de vitale infrastructuur. Elektriciteitsnetwerken, drinkwater of onze toegang tot betalingsverkeer zijn hier voorbeelden van. Het dreigingslandschap verandert. Om de vitale processen te kunnen blijven beschermen tegen nieuwe dreigingen, werkt het kabinet aan een toekomstbestendige, versterkte aanpak.