Communicatiemiddelen

Risico- en crisiscommunicatie is essentieel om dreigingen en crises het hoofd te kunnen bieden. We vergroten hiermee de veerkracht en weerbaarheid van de samenleving. Inwoners van Nederland weten hoe ze zichzelf kunnen voorbereiden op een ramp en wat te doen als het onverwacht gebeurt.

Denk Vooruit

Op www.denkvooruit.nl kunnen inwoners van Nederland informatie vinden over verschillende soorten risico's en welke maatregelen de overheid neemt om de impact van een ramp te verkleinen. Daarnaast geeft de website praktische tips hoe mensen zichzelf de eerste 48 uur na een ramp kunnen redden. Bijvoorbeeld door een noodpakket samen te stellen. En vertellen anderen hoe zij zich voorbereiden.

NL-Alert

NL-Alert waarschuwt en informeert mensen over noodsituaties. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat ze moeten doen en waar meer informatie is te vinden. Een NL-Alert wordt verzonden via een mobiele telefoon. Op de website van NL-Alert kunnen partners communicatiemiddelen vinden om via eigen kanalen te verspreiden. Daarnaast is er een NL-Alert app ontwikkeld voor inwoners van grensregio’s en mensen met een visuele beperking.

Tolk Nederlandse Gebarentaal (piket)

In Nederland zijn ongeveer 1,5 miljoen mensen doof of slechthorend. Een deel daarvan is afhankelijk van een Tolk Nederlandse Gebarentaal. Wanneer er in het kader van een crisis een persconferentie georganiseerd wordt, is het belangrijk dat de boodschap toegankelijk wordt aangeboden aan deze groep.

De NCTV heeft afspraken gemaakt met het Nederlands Gebarencentrum over de inzet van een tolk tijdens crisissituaties. Ook voor veiligheidsregio’s en gemeenten zijn tolken van het Nederlands Gebarencentrum snel inzetbaar voor een persconferentie door middel van een piketregeling.

Een verzoek voor de inzet van een gebarentolk verloopt via het Nationaal Crisiscentrum (NCC) van de NCTV (24/7 bereikbaar).

Telefoon: 070 751 54 00
E-mail: frontoffice-ncc@minjenv.nl

Publieksinformatienummer

Elke overheidsorganisatie in Nederland kan 24/7 uur gebruik maken van publieksinformatienummer 0800-1351 als er een ramp of crisis is. Een daarvoor gecontracteerd contactcenter neemt tijdens een incident de beantwoording van publieksvragen over van een gemeente, veiligheidsregio of ministerie.

Een verzoek voor de inzet van 0800-1351 verloopt via het Nationaal Crisiscentrum (NCC) van de NCTV (24/7 bereikbaar):

Telefoon: 070 751 54 00
E-mail: frontoffice-ncc@minjenv.nl