Landelijk crisisplan extreem geweld en terrorisme

Om snel en gecoördineerd te kunnen reageren op een aanslag of incident, heeft de NCTV in samenwerking met crisispartners en stakeholders het Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme (LCP EGT) opgesteld. Het Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme beschrijft de gezamenlijke aanpak van dreigingen en crises waarbij sprake is van extreem geweld, al dan niet met een terroristisch motief. Het plan vormt een leidraad om op hoofdlijnen inzicht en overzicht te creëren in de bestaande afspraken en wetgeving op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Het plan weerspiegelt bovendien de verantwoordelijkheid van crisispartners binnen, of direct verbonden aan, de crisisorganisatie. Zodat alle partners adequaat en in samenhang op kunnen treden bij extreem geweld en terrorisme.

Webinar

De kans op een aanslag of extreem geweldsincident in Nederland is reëel. Op 1 februari gingen bestuurders en crisismanagers naar aanleiding van de publicatie van het LCP EGT met elkaar in gesprek over de dilemma's en sleutelbesluiten die kenmerkend zijn in de crisisbeheersing van extreem geweld en terrorisme. Bekijk het webinar hieronder.

E-learning

Bij het Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme is nu ook een e-learning te volgen. In de module maak je kennis met de belangrijkste elementen uit het Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme. Aan de hand van een fictief scenario zie je hoe de crisisrespons stap voor stap vorm en inhoud krijgt. Zo maak je kennis met de unieke kenmerken van de crisistypen extreem geweld en terrorisme. Het scenario start wanneer er een 112-melding binnenkomt. Langzaamaan stroomt de informatie binnen en wordt er meer duidelijk over wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Als deelnemer aan het driehoeksoverleg denk je vervolgens na over de sleutelbesluiten en dilemma's die voorliggen in de respons op de crisis.