Partnerinitiatieven

Terrorismebestrijding bestrijkt een breed gebied. Van lokaal tot (inter)nationaal: op verschillende niveaus werken partners samen om extremisme en terrorisme te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen.

Dat gebeurt onder andere met deze initiatieven: