Factsheet Economische veiligheid: de balans tussen nationale veiligheid en open economie

De geopolitieke context van de wereldeconomie wordt complexer en risicovoller. Opkomende economieën met grote staatsinvloed, ingrijpende technologische ontwikkelingen en toenemende geopolitieke spanningen tussen landen vragen om alertheid ten aanzien van mogelijke dreigingen tegen de Nederlandse nationale veiligheid. Dreigingen komen bijvoorbeeld voort uit strategische afhankelijkheden van onder meer Aziatische landen, een meer instabiele internationale veiligheidssituatie en toenemende afhankelijkheden van essentiële grondstoffen. Maar denk ook aan de inzet van (digitale) spionage
en sabotage.