Samenvatting in beeld Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 43

Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Dat betekent dat de kans op een terroristische aanslag in Nederland reëel is. De jihadistische dreiging is de belangrijkste terroristische dreiging in Europa. Terroristische organisaties zoals ISIS en al Qa'ida bereiden waarschijnlijk meer aanslagen in Europese landen voor. De dreiging van individuele aanslagplegers blijkt uit een reeks aanslagen door jihadisten - maar ook door een rechtsextremist - in West-Europese landen in de zomer van 2016. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen kan de polarisatie in Nederland toenemen. Mede hierdoor bestaat er een kans op het gebruik van geweld in Nederland vanuit extreemrechtse en extreemlinkse hoek.