Aanbiedingsbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58

Ontwikkelingen in het buitenland hebben invloed op de dreiging in Nederland. Zo hebben de oorlog in Oekraïne, de machtsovername van de Taliban in Afghanistan en de verminderde militaire aandacht van grootmachten voor het conflict in Syrië en Irak er de afgelopen periode aan bijgedragen dat de terroristische dreiging tegen Nederland en omringende landen is toegenomen. Er zijn opnieuw signalen dat jihadistische organisaties voorbereidingen treffen om in Europa aanslagen te plegen. Deze groeperingen noemen daarbij expliciet Nederland als doelwit. Het is daarbij ook nog steeds voorstelbaar dat Nederlandse jihadisten op individuele basis of met een kleine groep overgaan tot geweld. De grootste terroristische dreiging voor Nederland blijft dan ook de jihadistische dreiging.