Infographic Cybersecuritybeeld Nederland 2022

Om als maatschappij ongestoord te kunnen functioneren is weerbaarheid van de samenleving tegen digitale dreiging cruciaal. Die weerbaarheid
blijft achter bij de omvangrijke belangen en de ontwikkelende dreiging.