CT Infobox

Een belangrijk informatieknooppunt bij terrorismebestrijding is de Contraterrorisme Infobox. In de CT Infobox wordt informatie over netwerken en personen die betrokken zijn bij terrorisme bijeen gebracht, vergeleken en beoordeeld. 

De CT Infobox is een samenwerkingsverband van partijen binnen het veiligheids-, opsporings- en inlichtingendomein: AIVD, MIVD, Landelijke Eenheid van de politie, KMar, IND, FIOD-ECD, OM, FIU-NL, Inspectie SZW en NCTV. Zij hebben hun krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van terrorisme.

Advies over maatregelen

De CT Infobox brengt informatie over netwerken en personen die betrokken zijn bij terrorisme bijeen. Nadat partijen de informatie hebben beoordeeld, wordt bekeken welke maatregelen op het niveau van het individu mogelijk zijn. Bijvoorbeeld strafrechtelijke, vreemdelingrechtelijke of verstoringsmaatregelen. Over de te nemen maatregelen brengt de CT Infobox een advies aan de deelnemende partijen uit. Ook wordt geadviseerd over de wenselijkheid van verstrekking van gegevens binnen het samenwerkingsverband of aan derden.