Werkgeversverantwoordelijkheid

Werkgevers en ZZP’ers moeten zorgen voor een fysiek veilige werkomgeving. Werkgevers moeten bijvoorbeeld preventieve basisbeveiligingsmaatregelen treffen. Als een medewerker bij een dreiging niet voor zijn/haar eigen fysieke veiligheid kan zorgen, of als een organisatie/bedrijf een hoog risico loopt, dan is het belangrijk dat werkgevers aanvullende beveiligingsmaatregelen nemen. Pas wanneer een medewerker en een organisatie/bedrijf op eigen kracht geen weerstand kan bieden tegen de dreiging, komt de overheid in beeld. Wel is het in alle gevallen belangrijk om dreigingen te melden bij de politie. 

Weerbaarheid fysieke veiligheid

Wat is weerbaarheid voor fysieke veiligheid?
Bedreiging kent veel vormen. Zo kan een medewerker bedreigd worden met zware mishandeling, geweld tegen personen die hem/haar dierbaar zijn, verkrachting, of zelfs de dood. Al deze vormen van bedreiging zijn in Nederland strafbaar. Weerbaarheid hiertegen betekent dat iemand in staat is om tegenstand te bieden tegen deze bedreigingen. Ook het (digitale) gedrag van medewerkers dat (mogelijk) leidt tot fysieke onveiligheid valt hieronder. 

Wanneer is er sprake van bedreiging?
In de meeste gevallen gaat bedreiging om het dreigen met fysiek geweld of met de dood, of bijvoorbeeld het vernielen van eigendommen of goederen. De dreiging kan op een medewerker gericht zijn, maar ook op mensen die dicht bij hem/haar in de buurt staan. Voor het begrip ‘dreiging’ wordt verwezen naar artikel 285 in het Wetboek van Strafrecht.

Wat zijn verdachte situaties?
Verdachte situaties zijn situaties of gedrag die (gevoelsmatig) afwijken van het normale. Verdachte situaties kunnen altijd bij de politie worden gemeld via 0900 8844. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Dreigtelefoontjes/ brieven/ e-mails/ appberichten/ sociale mediaberichten
 • Chantage
 • Bedreiging (op straat/ op werkplek)
 • Ongewenste huisbezoeken/ insluiping/ kantoorbezoeken

Medewerkers moeten er vanuit kunnen gaan dat hun werkgever hen goed informeert en beschermt als het gaat om fysieke veiligheid. Zij moeten ook weten hoe en waar ze verdachte situaties kunnen aankaarten.

Preventieve maatregelen

Wat verstaan we onder preventieve maatregelen?
Werkgevers hebben een verantwoordelijkheid om een fysiek veilige omgeving voor zijn/haar medewerkers te realiseren. Hiervoor moeten werkgevers preventief aandacht besteden aan de fysieke veiligheid van medewerkers. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende maatregelen:

Veiligheid in en rondom de werkplek

Organisatie
Door een protocol bij poststukken op te stellen, weten medewerkers wat ze moeten doen wanneer er verdachte poststukken binnenkomen.

Toegangsbeheer
Door de inzet van toegangsregelingen voor personeel en derden tot gebouwen, terreinen en restricted areas, krijgen alleen gemachtigden toegang tot het terrein. Denk hierbij aan herkenbaarheid, identificatie en registratie van medewerkers en bezoekers, en begeleiding van bezoekers door een gastheer/-vrouw of beveiliger. Alleen het plaatsen van hekjes bij de ingang van het kantoor is niet voldoende.
Meld alle werkzaamheden door derden aan of af. Registreer en controleer de werkzaamheden regelmatig.

Door middel van een sleutelbeheerplan kan worden bijgehouden wie welke sleutel bezit, wie tot welke ruimte toegang heeft en hoeveel en welke sleutels er in omloop zijn.

Door een ontruimingsplan op te stellen en hiermee te oefenen, weten mensen in geval van een dreigende situatie hoe ze op een gestructureerde manier het gebouw kunnen verlaten. Het is hierbij belangrijk dat er een draagplicht van de toegangspas geldt.
 

Aanvullende maatregelen

Security consult
Op het moment dat er sprake is van een (hoog) risico en/of een dreiging is het raadzaam om aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen. Voor advies kunnen werkgevers contact opnemen met een particuliere beveiligingsorganisatie voor het uitvoeren van een ‘security consult’. De Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) verstrekt een keurmerk aan bedrijven die zorg kunnen dragen voor een scan en beveiligingsplan.

Voorbeelden van aanvullende maatregelen

 • Zorg dat de werkplek van de medewerker niet in het zicht is.
 • Plaats de werkplek van de medewerker niet aan de zijde van openbare wegen (zoals gang- of wandelpaden).
 • Zorg ervoor dat de werkplek van de medewerker niet op de begane grond is.
 • Plaats de medewerker bij een werkruimte die afsluitbaar is.

Wanneer komt de overheid in beeld?
De overheid kan (aanvullende) beveiligingsmaatregelen nemen als een medewerker of de organisatie op eigen kracht geen weerstand kan bieden tegen de dreiging. Indien er sprake is van een dreiging die u niet zelfstandig of samen het hoofd kunt bieden, dan is het belangrijk dat de werkgever contact opneemt met de politie.
 

Contact bij directe dreiging van je medewerkers

Help uzelf en uw medewerkers door melding te maken van niet alledaagse, ongewone en verdachte situaties in en rondom de werkplek.

Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0900 8844.

Neem in levensbedreigende situaties contact op via 112.

Meer informatie over fysieke veiligheid

Wanneer u investeert in preventiemaatregelen, dan wilt u graag zekerheid over de kwaliteit hiervan. Onderstaande keurmerken staan voor die kwaliteit. Hieronder vindt u een overzicht van initiatieven en/of keurmerken die een link hebben met fysieke veiligheid:

 • Beveiliging: dit keurmerk is bedoeld voor beveiligingsorganisaties die zich bezighouden met de reguliere en meest voorkomende vormen van manbewaking, zoals objectbeveiliging, toegangscontrole, alarmopvolging, mobiele surveillance, etc.
 • Veilig Wonen: het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen die voldoen aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid.
 • Veiliginternetten.nl: veilig internetten is een website waar mensen tips, tricks en praktische stap voor stap uitleg kunnen vinden over wat zij kunnen doen en laten om veilig te internetten.
 • Voertuig Beveiliging: het keurmerk staat voor kwaliteit van de ingebouwde beveiliging en vakkundigheid van het personeel. Ieder inbouwbedrijf dat voldoet aan de kwaliteit eisen mag zich een ‘inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging noemen’.