Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen

Het Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen is een multidisciplinair samenwerkingsverband met als doel gericht te werken aan versterking van het stelsel. Het Kenniscentrum wordt gevorm door een kernteam van functionarissen vanuit het Openbaar Ministerie, de Politie, de Koninklijke Marechaussee en de NCTV.

Het Kenniscentrum houdt zich gericht bezig met het structureel versterken en toekomstbestendig houden van het stelsel. Kennis, kunde en expertise van ketenpartners komen bij elkaar. Vanuit een overkoepelend perspectief wordt blijvend gewerkt aan kwaliteitsverbetering, kennisborging en innovatie. De vier deelnemende partijen leveren specifieke expertise, en vertegenwoordigen en informeren hun achterban.

Vergroot afbeelding Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen

Beeld: ©NCTV
Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen

Wat zijn de aandachtsgebieden?

Het Kenniscentrum verricht haar activiteiten primair op drie aandachtsgebieden:

  • Kennis
    Stelselpartners hebben veel kennis en ervaring in huis. Het Kenniscentrum brengt al deze kennis bij elkaar en verbindt de verschillende kennisdisciplines en onderzoeksprogramma’s die op het gebied van bewaken en beveiligen lopen.
  • Kwaliteit
    Het Kenniscentrum kijkt naar onderdelen van het stelsel en doet aanbevelingen om dit te versterken. Het kan hierbij gaan om zowel strategische als operationele vraagstukken. Tot slot fungeert het Kenniscentrum als vraagbaak voor alle partners in het stelsel. 
  • Innovatie
    Het Kenniscentrum is bewust buiten de dagelijkse werkprocessen om georganiseerd. Daardoor heeft het de ruimte om te experimenteren, zonder dat het dagelijkse werk in de knel komt, wat het innovatievermogen vergroot.