Bijlage II Wederhoortabel 'Aanslag in een tram in Utrecht, 18 maart 2019' (definitief)

De bevindingen uit het conceptrapport heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid voor wederhoor aan de betrokken organisaties en personen voorgelegd. Voor zover uit de wederhoor bleek dat er feitelijke onjuistheden in het conceptrapport stonden, is het rapport op die punten aangepast. In deze bijlage zijn in de wederhoortabellen de reacties en aanpassingen weergegeven.