De brede benadering in de terrorismebestrijding: oorsprong, ontwikkeling en stand van zaken

Niemand wordt als terrorist geboren. Voordat iemand besluit het eigen en andermans leven in de waagschaal te stellen door met geweld een politiek of religieus doel na te jagen, ondergaat hij of zij een radicaliseringsproces. Deze kerngedachte ligt ten grondslag aan de zogeheten ‘brede
benadering’ in het Nederlandse contraterrorismebeleid.