De golfbewegingen van rechts-extremistisch geweld in West-Europa

Het doel van het NCTV-onderzoek is inzicht te verschaffen in de dreiging die uitgaat van het gewelddadige rechts-extremisme in West-Europa en de betekenis daarvan voor de nationale veiligheid in Nederland. Hierbij wordt het rechts-extremistische veld - nationaal en internationaal - in een bredere context geplaatst en wordt vooral gekeken naar het geweldsaspect.