Het mondiaal jihadisme - een fenomeenanalyse en een reflectie op radicalisering

Vanuit zijn analysetaak produceert de NCTV tal van producten die op strategisch niveau van belang zijn voor de bestrijding van terrorisme. Eén van deze producten is het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), een landelijke analyse die drie à vier maal per jaar verschijnt. Voorliggende analyse van het fenomeen jihadisme en een reflectie op radicalisering is, net als het DTN, een onafhankelijke analyse van de NCTV. Deze analyse is gebaseerd op de expertise van de professionals werkzaam bij de NCTV en vormt een aanvulling op de reeds gepubliceerde rapporten en analyses die de afgelopen jaren over het fenomeen jihadisme en radicalisering verschenen zijn en die ten grondslag liggen aan het Nederlandse CT-beleid, in het bijzonder het meest recente AIVD-rapport Transformatie van het jihadisme in Nederland.