Koepelnotitie crisiscommunicatie bij uitval van elektriciteit

Deze koepelnotitie is een verdere verdieping van het hoofdstuk Communicatie uit het Nationaal Crisisplan Elektriciteit. Het biedt handvatten en adviezen voor communicatieprofessionals bij de voorbereiding en uitvoering op de crisiscommunicatie. Daarbij gaat het niet alleen om crisiscommunicatie bij crises met maatschappij-ontwrichtende effecten. De ervaring leert dat communicatie en het afstemmen ervan ook in andere scenario’s aan de orde is.