Koepelnotitie crisiscommunicatie digitaal domein

In deze herziene versie van de koepelnotitie crisiscommunicatie in het digitale domein, helpen we communicatieprofessionals bij de voorbereiding op de crisiscommunicatie. Daarbij gaat het niet alleen om crisiscommunicatie bij crises met maatschappij-ontwrichtende effecten. Ervaring leert inmiddels dat communicatie en het afstemmen ervan ook in andere scenario’s aan de orde is. Ook bij een digitale dreiging of een digitaal incident met beperkte (regionale) gevolgen wordt al actie van communicatieprofessionals verwacht. Daarom zijn in deze koepelnotitie deze drie scenario’s verder uitgewerkt.

De praktische aanbevelingen van deze notitie zijn samen met onze partners tot stand gekomen: NCSC, BZK, DTC, EZK, IenW, Politie en vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio’s en het OM. We danken hen daar hartelijk voor.