Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2

Dit dreigingsbeeld is een gezamenlijke analyse van de AIVD, MIVD en NCTV en biedt inzicht in welke nationale veiligheidsbelangen geschaad (kunnen)  worden door statelijke actoren en op welke wijze dat gebeurt of kan gebeuren. Het dreigingsbeeld heeft tot doel het bewustzijn te vergroten over de aard en omvang van de dreiging vanuit statelijke actoren. Hiermee beoogt het document richting te geven aan de (beleidsmatige) inspanningen om deze dreigingen tegen te gaan.