Handreiking en Reflectie Communicatieaanpak Opvang Oekraïne

De grootste opgave van het NKC Opvang Oekraïne was krachten bundelen, helpen en versterken wat bestaat. Want er bestond al veel. Diverse partijen boden via hun eigen kanalen volop informatie aan. Voor vluchtelingen, voor Nederlanders die opvang aanboden, voor overheidsinstanties die opeens te maken kregen met allerlei bijzondere regelingen.

Het was indrukwekkend om te zien hoe en hoeveel communicatieprofessionals zich voor deze crisis inzetten. En voor een lange tijd. Want hoewel de nationale crisisstructuur en daarmee ook het NKC Opvang Oekraïne vanaf 10 mei 2022 is afgeschaald, blijft de communicatieopgave voor nog onbepaalde tijd bestaan.

Voor dat vervolg en voor toekomstige crises is deze handreiking bedoeld: om te leren en te verbeteren. Een vat van kennis van alle betrokkenen om uit te kunnen tappen.