Aangifteplicht bij verdenking van terrorisme

De aangifteplicht geldt voor iedereen die kennis heeft van terroristische misdrijven of de voorbereiding hiervan. Wanneer u kennis heeft van (het voorbereiden van) een terroristisch misdrijf, bent u verplicht om onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Wanneer u nog geen kennis heeft van (het voorbereiden van) een terroristisch misdrijf, maar wel vermoedens heeft dat dit misdrijf aan de orde kan zijn, kunt u hier melding van maken bij de politie.