Dreigingsbeeld statelijke actoren, 3 februari 2021

Deze analyse is in samenwerking tussen Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) tot stand gekomen en biedt inzicht in welke nationale veiligheidsbelangen geschaad (kunnen) worden door statelijke actoren en op welke wijze dat gebeurt of kan gebeuren. Dit inzicht biedt een inhoudelijke grondslag voor beleid dat de samenleving weerbaarder maakt tegen de dreiging door statelijke actoren.