Handreiking Communicatieaanpak coronavirus NKC 23 april 2020

Na een eerste periode van ‘grote schrik’ en nadruk op bestrijding van gezondheidsrisico’s vragen de sociaaleconomische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus op veel manieren aandacht. Communicatie speelt een belangrijke rol. Bij het NKC komt vanaf het begin af aan veel informatie en kennis samen, vanuit regio en ministeries.