Evaluatie Forsa en Familiesteunpunt

Het onderzoek biedt inzicht in het proces dat gevolgd is om de twee voorzieningen inhoud te geven en meet bij experts en gebruikers eerste resultaten van de interventie. Dit geeft inzicht in de ontwikkeling tot nu toe en een eerste duiding van de realisatie van de gewenste effecten. Het tweede deel
betreft een verkenning voor duurzame en structurele borging van de dienstverlening.