Cybersecuritybeeld Nederland 2014

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) wordt jaarlijks door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gepubliceerd en komt tot stand in nauwe samenwerking met publieke en private partijen. Doel is het bieden van inzicht in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid
op het gebied van cybersecurity over de periode april 2013 tot en met maart 2014.