Aanbiedingsbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland december 2023

De bescherming van onze democratische rechtsstaat en vrijheden tegen terroristische en gewelddadig extremistische dreigingen vraagt constante aandacht. Bepalend hierin is inzicht in het actuele dreigingsbeeld voor Nederland en de factoren die hiervoor van belang zijn. In bijgaand Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland wordt het dreigingsniveau verhoogd naar 4. Dit betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt. Het kabinet spant zich samen met alle partners ten volle in voor het voorkomen van aanslagen in Nederland en is tegelijkertijd ook voorbereid op snelle interventie en respons bij incidenten en crises om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.