Kamerbrief over Dreigingsbeeld Statelijke Actoren, februari 2021

Minister Ollongren, minister Bijleveld-Schouten en minister Grapperhaus bieden de Tweede Kamer het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren (DBSA) aan, gezamenlijk opgesteld door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).