Kamerbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 51

Het DTN geeft inzicht in het actuele dreigingsbeeld en de factoren die het meest bepalend zijn. De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en arrestaties, ook in Nederland hebben aangetoond. Een aanslag is dus voorstelbaar. Daarbij moet vooral worden gedacht aan een aanslag van eenlingen of kleine groepen vanuit een jihadistisch motief of uit een andere extremistische hoek. Wel laat DTN 51 zien dat de trend dat zich minder aanslagen voordoen in West-Europa doorzet. De acute dreiging van ISIS is afgezwakt, maar ISIS en al Qa’ida houden de intentie om  aanslagen in westerse landen te plegen. Het dreigingsniveau gaat van niveau 4 naar 3, op een schaal van 5.