Kamerbrief Voortgang Nederlandse Cybersecurity Agenda

Met de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) heeft het kabinet de koers voor de aanpak van cybersecurity in de komende jaren uitgezet. De NCSA bevat zeven ambities om Nederland digitaal veilig te houden. Per ambitie worden op hoofdlijnen de voortgang sinds april 2018 en de maatregelen die het kabinet de komende periode neemt geschetst.