Aanbieding Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57

De minister van JenV biedt u de openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 57 aan, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het DTN geeft inzicht in het actuele dreigingsbeeld en de factoren die daarvoor bepalend zijn. Voor de totstandkoming van het DTN is, in afwachting van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid, geen gebruik gemaakt van internetmonitoring.