Wet open overheid (Woo)

Overheidsinformatie is openbaar, behalve als er een reden is waarom dat niet kan. Maakt de overheid informatie openbaar via een een Woo-besluit (Wet open overheid), dan is dat toegankelijk voor iedereen. De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, plaatst de geanonimiseerde Woo-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten bij documenten en publicaties.

Woo-besluiten