Wet open overheid (Woo)

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt toegankelijk voor iedereen. Daarnaast plaatst de Nationaal Coörinator Terrorismebestrijding en veiligheid, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de geanonimiseerde Woo-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten bij documenten en publicaties.

Woo-besluiten