Nieuwe directeur a.i. Bewaken en Beveiligen

Erik Schut wordt directeur ad interim Bewaken en Beveiligen bij de NCTV. Hij wordt gedetacheerd van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Zijn nieuwe rol gaat in op 3 juli aanstaande.

Vergroot afbeelding Portretfoto Erik Schut
Beeld: ©NCTV

Schut werkt al ruim 20 jaar bij het ministerie van BZK aan diverse veiligheidsvraagstukken, zowel als beleidsadviseur als leidinggevende. In zijn functies stond het samenwerken met partners uit het veiligheidsdomein centraal om zo vooruitgang te boeken op complexe vraagstukken. Ook op het gebied van bewaken en beveiligen. Als directeur Bewaken en Beveiligen staat Schut voor de complexe opgave om de transitie naar het nieuwe stelsel beveiligen van personen te begeleiden. In het nieuwe stelstel komt een eenduidig gezag dat zal worden uitgevoerd door de NCTV.

Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: “Ik ben verheugd dat we Erik Schut bij de NCTV mogen verwelkomen. Hij is gezien zijn ruime kennis, jarenlange ervaring en uitgebreid netwerk in staat om de verbinding met onze partners te maken en in nauwe samenwerking met hen te werken aan de noodzakelijke en zorgvuldige hervorming van het stelstel. Waarbij vanzelfsprekend continu aandacht zal zijn voor de veiligheid en het welzijn van de te beveiligen personen.”

Erik Schut: “Ik ben enorm onder de indruk van de ingezette verbeteringen en het werk dat door de vele betrokken professionals nu al wordt verricht. Ik kijk ernaar uit om op korte termijn hier ook mijn persoonlijke beelden aan toe te kunnen voegen.”