Onderzoek naar kwetsbaarheid en weerbaarheid inmenging door China

Hoe kwetsbaar of weerbaar is de Chinese bevolking in Nederland tegen mogelijke ongewenste buitenlandse inmenging door China? Die vraag staat centraal in een onderzoek van het Leiden Asia Centre (LAC). De uitkomsten zijn woensdag 19 april 2023 gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Justitie & Veiligheid en Buitenlandse Zaken.

Chinese Nederlanders die de meeste daadwerkelijke dreiging door of vanuit China ondervinden, zijn personen afkomstig uit de provincie Xinjiang: de Oeigoeren. Daarnaast spreken de onderzoekers over een meer algemeen en diffuus gevoel van wat zij "China’s zachte dreiging" noemen. Zo stellen zij dat veel Chinese Nederlanders uit de Volksrepubliek en Hongkong vermijden om hun mening over een aantal gevoelige kwesties te ventileren. Dit is volgens de onderzoekers een vorm van zelfcensuur, uit voorzorg voor het geval dit de Chinese autoriteiten ter ore zou komen en om discussies met andere Chinezen te vermijden.

De onderzoekers stellen dat eenzijdige demonisering van China of simpele keuzes voor of tegen China of Nederland vermeden moeten worden. De zachte dreiging is een ernstige reden tot zorg, aldus het onderzoek. De Nederlandse overheid moet daarbij bouwen op het algemene vertrouwen in de Nederlandse soevereiniteit en vrijheid van meningsuiting dat de respondenten hebben uitgesproken.

De onderzoekers adviseren verder om duidelijk, krachtig en geloofwaardig op te treden in voorkomende gevallen waarin er sprake is van daadwerkelijke bedreiging of inmenging. Daarnaast noemen ze het belangrijk om de veiligheid in en het behoren tot de Nederlandse samenleving onder de Chinese bevolking te versterken. Voor beide onderwerpen worden diverse concrete aanbevelingen gedaan. Zo bevelen de onderzoekers aan het integratie- en participatiebeleid richting de Nederlands-Chinese gemeenschap te herstellen, inclusief een actief mediabeleid richting Chinese Nederlanders. Over de intensivering van de aanpak van ongewenste buitenlandse inmenging werd op 6 april jl. een brief verzonden aan de Tweede Kamer.   

Meer weten?

Het volledige rapport 'Invloed en inmenging van de Volksrepubliek China onder de Chinese bevolking in Nederland' is hier te lezen.