Veiligheid is niet vanzelfsprekend: Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden gepresenteerd

De veiligheid in ons Koninkrijk is niet vanzelfsprekend. Dit vraagt onze constante aandacht, om ervoor te zorgen dat we veilig zijn én veilig blijven. Want zonder veiligheid, kunnen we niet in vrijheid leven.

Vergroot afbeelding Veiligheidsstrategie
Beeld: ©NCTV

Vanmorgen hebben minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra de Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden (Veiligheidsstrategie) aan de Tweede Kamer gestuurd. Met deze Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk wordt de basis gelegd onder een toekomst waarin we weerbaar en voorbereid zijn op de dreigingen van vandaag en morgen. Voor het eerst ligt er een strategie van alle landen in het Koninkrijk en worden de binnenlandse en buitenlandse veiligheid met elkaar verbonden. Uit recente veiligheidsanalyses blijkt dat de urgentie hoog is: de kans dat er de komende jaren gebeurtenissen optreden die de nationale veiligheid raken is relatief groot.

Strategische koers

De veiligheidsstrategie bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit de nationale veiligheidsbelangen die beschermd moet worden vanuit het oogpunt van de nationale veiligheid en de belangrijkste ontwikkelingen van de dreigingen tegen de nationale veiligheid. De zes nationale veiligheidsbelangen zijn: territoriale, fysieke, economische en ecologische veiligheid, sociale en politieke stabiliteit en internationale rechtsorde en stabiliteit. Het dreigingslandschap vertaalt zich in een strategische koers in het tweede deel van de strategie, langs drie hoofddoelstellingen en twaalf actielijnen die gelden voor het hele Koninkrijk. De drie hoofddoelstellingen zijn: een veilig Koninkrijk in een multipolaire wereld, een weerbare democratische rechtsorde en een parate en veerkrachtige samenleving. Het derde deel van de strategie geeft antwoord op de vraag hoe de integrale sturing en verantwoordelijkheidsverdeling op nationale veiligheid binnen het Koninkrijk eruitziet.

Risicocommunicatie

Deze Veiligheidsstrategie markeert ook het startpunt van een nieuwe fase in de intensivering van de risicocommunicatie vanuit de rijksoverheid, samen met onder andere veiligheidsregio’s, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Sinds december 2022 staat op denkvooruit.nl wat de overheid doet in voorbereiding op dreigingen en crisis én hoe burgers en bedrijven zich kunnen voorbereiden. Met deze nieuwe fase start een online publiekscampagne die mensen oproept het gesprek over risico’s en voorbereiding te voeren met hun omgeving. Hiermee wordt het risicobewustzijn in de samenleving vergroot.

De Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden is tot stand gekomen met een brede betrokkenheid van publieke, private en maatschappelijke organisaties in alle delen van het Koninkrijk, onder coördinatie van de NCTV.